Oppløsning

Når og hvorfor ble oppløsningen på hovedsiden økt.
det er så kjedelig å scrolle frem og tilbake for å lese det som er på venstre og høyre side.
1024*768 har jeg og det var det også..

Noen som kan komme med svar på hvorfor?

<em>Mallpunk</em>'s picture

Det er ikke nettsidene som er

Det er ikke nettsidene som er endret, det er på grunn av tabellen som ligger under Deutsche Alternative Charts-nyheten. Når den forsvinner fra forsiden kommer du til å slippe å scrolle mer. Hvis det ikke kommer noe nytt bredt innhold før det, altså.


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.