Oppløsning

Når og hvorfor ble oppløsningen på hovedsiden økt.
det er så kjedelig å scrolle frem og tilbake for å lese det som er på venstre og høyre side.
1024*768 har jeg og det var det også..

Noen som kan komme med svar på hvorfor?

<em>Mallpunk</em> sitt bilete

Det er ikke nettsidene som er

Det er ikke nettsidene som er endret, det er på grunn av tabellen som ligger under Deutsche Alternative Charts-nyheten. Når den forsvinner fra forsiden kommer du til å slippe å scrolle mer. Hvis det ikke kommer noe nytt bredt innhold før det, altså.


Visningsval for kommentarar

Velje korleis du vil at kommentarar skal visast, og klikk 'Lagre innstillinger' for å aktivere endringane.