Avlyste band ElektroStat 2008

Dessverre så må Calis vs. Maskinoperatör & Mio og Zensor se seg nødt til å avlyse sin opptreden på årets festival pga henholdsvis konflikt med andre prosjekter og sykdom.
Vi jobber nå med å finne erstattere for disse band.

<em>Scorn</em>'s picture

PRESS PLAY ON TAPE!

Book Press Play on Tape!

http://www.pressplayontape.com/

Tror ikke de koster så mye mer enn reise tur-retur København og opphold.


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.