Arvika, grusveier og bilder 2006

Huskelapp: Hvis man ender på grusvei på vei fra Oslo til Arvika, ikke hold kursen i tjue minutter. (Mye lurere: Kjør E6 mot Trondheim, ta av på rv. 159 mot Lillestrøm/Lørenskog, videre på rv. 22 (Fetsund) og hold rv 170 mot Bjørkelangen fram til rv 21 mot Skotterud og Eda. Følg skiltene til Arvika. På vei tilbake: Kjør mot Kongsvinger, deretter rv. 21 mot Ørje inntil du ser skilter til Oslo.)

In other news: Bilder fra Arvika'06. Gi lyd hvis jeg skal fjerne kompromitterende bilder.

Young Gods var forresten festivalens høydepunkt.

<em>elektronika</em>'s picture

Mulig jeg er en smule

Mulig jeg er en smule paranoid, men jeg føler det var jeg som kom dårligst ut på de bildene..

---

Fantasy night delivery service by Santa


<em>computah</em>'s picture

Kan ikke huske det...

...med untak av huske bildene da :-P
Jeg mener da at jeg klarte å ta noen fine bilder av deg på denne festivalen så det er nok ikke så ille.


<em>zandra</em>'s picture

Men.. men hvor er

Men.. men hvor er blidene?

Jeg er kanskje sentimentalt eller noe, men hvor er bildene faktsisk?


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.